Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik - Zwierzyniec
Stróża

Pierwsze wzmianki o Stróży mówiące o parafii pochodzą z 1260 r. W okresie państwa Piastowskiego pełniła rolę strażnicy na szlaku handlowym na Ruś. Od 1604 r. znajdowała się tu siedziba klucza Ordynacji Zamojskiej. Do dziś czytelne są w krajobrazie ślady pełnionych funkcji: zachowany częściowo drzewostan parku, budynki gospodarcze i administracyjne, młyn, kompleks stawów oraz barokowa kaplica pw Św. Trójcy na wzgórzu malowniczo wkomponowana w dolinę Wyżnicy. Budowla wzniesiona w latach 1766-67 z fundacji Teresy z Michowskich Zamoyskiej stanowi rzadki przykład budowli sakralnej założonej na planie trójkąta. Przed kaplicą rośnie potężny okaz jawora. Na rozstaju znajduje się stary krzyż morowy, z którym wiąże się legenda o ukrytych skarbach.

       
         
         
         
 

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne