Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik - Zwierzyniec
Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Obejmuje jeden z najbardziej interesujących przyrodniczo fragmentów Lubelszczyzny. Stwierdzono tu występowanie 42 rzadkich i bardzo rzadkich gatunków roślin naczyniowych, interesujące zbiorowiska roślinne, zwłaszcza grądy lipowo-grabowo-dębowe oraz lasy bukowe i jodłowe w stanowiskach oderwanych od ich naturalnego zasięgu. Wysoko oceniane są również jego walory faunistyczne z uwagi na bogactwo gatunkowe i różnorodność środowisk życia zwierząt.

       
                 

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne