Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik - Zwierzyniec
Źródła Wyżnicy (Wyżnianka)

Wyżnica to prawobrzeżny dopływ Wisły. Źródło Wyżnicy, podobnie jak większość źródeł Wyżyny Lubelskiej i Roztocza ma charakter szczelinowo-warstwowy. Krystalicznie czysta woda o niemal stałej temperaturze zbliżonej do średniej temperatury roku w okolicy (8° C) wydostaje się z wapiennego rumoszu licznymi wypływami. Dolina Wyżnicy, ma naturalny charakter koryta rzecznego, zachowały się tu naturalne zbiorowiska roślinne. W górnym i środkowym odcinku dolina Wyżnicy jest asymetryczna. Jej lewe zbocze zbudowane z lessów jest bardziej strome niż prawe - zbudowane ze skał wapiennych.

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne