Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik - Zwierzyniec
Okolice Szastarki i Błażka

Obszar ten zaliczany jest do największych pustek wodnych w Polsce (odległość do najbliższej rzeki przekracza 6 km). Wody opadowe mają tu bardzo dogodne warunki wsiąkania, dzięki występowaniu lessów oraz silnie spękanych skał kredowych. Zanim zbudowano wodociągi, zaopatrywano się w wodę z nielicznych, bardzo głębokich studni. Kilka już nieużytkowanych, można zobaczyć przy trasie. W Szastarce szlak przecina linię kolejową. Wybudowano ją w okresie międzywojennym. W okresie wojny stacja w Szastarce stanowiła ważny punkt strategiczny: była miejscem bitwy z Niemcami we wrześniu 1939 r. a w czasie okupacji obiektem akcji partyzanckich. Szastarka (wcześniej Annutów), Moczydła i Błażek (dawniej Majdan Batorski) w początkach istnienia stanowiły niewielkie osady śródleśne powstałe w wyniku prowadzonej w XVIII w. akcji osadniczej Zamojskich. W okolicznych lasach występują skupiska modrzewia na granicy naturalnego zasięgu. W Błażku mieszka ludowy rzeźbiarz p. Zbigniew Jagieło.

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne