Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik - Zwierzyniec
Otrocz

Jest to jedna z nielicznych wsi, w której znajdują się naturalne zbiorniki wody powierzchniowej, stawy o genezie sufozyjnej. Wieś wyróżniająca się wielokulturową tradycją wynikającą z pogranicznego charakteru tych terenów w przeszłości i osiedlania się tu ludności ruskiej. W 1750 r. postawiono tu pierwszą drewnianą cerkiew dla unitów, która została zastąpiona nową, przemianowaną w 1875 r. na prawosławną . Od 1918 r. jest to kościół rzymskokatolicki. W 1928 r - kopuły cerkwi zastąpiono wieżą. W ołtarzu głównym zachował się fragment ikonostasu. Na cmentarzu nieliczne nagrobki świadczące o przynależności wyznaniowej dawnych mieszkańców wsi. We wsi znajduje się pomnik ku czci pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców Otroczy.

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne