Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik - Zwierzyniec
Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Został utworzony w 1991 roku, na powierzchni 20 209 ha. Prawie w całości leży we wschodniej części Roztocza Zachodniego, na dwu garbach rozdzielonych szeroką, wypełnioną torfami, doliną rzeki Gorajec. Park oddziela od wschodu malownicza dolina rzeki Wieprz, która jest jednocześnie granicą Roztocza Środkowego. Wzniesienia przekraczają wysokość 320 m. n.p.m. a deniwelacje osiągają nawet 100 m. Wzgórza pokryte są grubą warstwą lessu a zbocza wzniesień rozcina gęsta sieć wąwozów. Obszar wysoczyzn i wzgórz pozbawiony jest cieków, woda pojawia się tu okresowo w wąwozach i głębocznicach po intensywnych opadach. Roślinność parku jest bogata. Na zboczach wzniesień i w głębokich jarach występuje buczyna karpacka a w niższych partiach zboczy i obniżeniach między wzniesieniami - bór jodłowy. Nasłonecznione stoki pokrywa roślinność kserotermiczna (sucholubna). Największe ich powierzchnie można spotkać w okolicy Kawęczynka i na południowy zachód od Szczebrzeszyna. Ciekawostką parku są rośliny ciepłolubne, wśród których są gatunki rzadkie takie jak: pluskwica europejska, szczodrzeniec ruski, miodunka miękkowłosa, zawilec wielkokwiatowy, dzwonek syberyjski, powojnik prosty. Swoje stanowiska maja tu też rośliny pochodzenia górskiego, takie jak: paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, zanokcica skalna, czyściec gruczołowaty i szałwia lepka. W lasach napotkać można stanowiska gwiezdnicy wielkokwiatowej, jaskra kaszubskiego, marzanki wonnej, kosmatki owłosionej, szczodrzeńca zajęczego. Fauna Parku jest nie do końca odkryta. Szacuje się, że występuje tu około 80 gatunków ptaków, wśród nich do rzadszych należą: gołębiarz, krogulec, puszczyk, płomykówka, krwawodziób. W dolinie Gorajca licznie gnieździ się bocian biały.

   
         
   
         
   

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne