Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik - Zwierzyniec
Radecznica

Jest to stara osada, założona w IV w p.n.e. przez ludy przybyłe z południa zajmujące się uprawą roli. Świadczą o tym liczne stanowiska archeologiczne w dolinie rzeki Gorajec. Osadnictwo rozwinęło się najbardziej w okresie średniowiecza. Przybyli tu Dulębowie, Bużanie, Wołynianie. Powstawały wtedy wielkie grody - ośrodki władzy plemiennej, m. in. Sąsiadka (położona na pd. od szlaku). Od 1403 roku do końca XV wieku Radecznica była własnością Latyczyńskich. Od 1564 roku władała nią szlachta lenna wobec panów szczebrzeskich. W 1593 roku Radecznica wraz z całą włością szczebrzeską została włączona do utworzonej przez Jana Zomoyskiego ordynacji. W 1660 r. darowana bernardynom. W 1760 powraca do Zamoyskich. Obecnie Radecznica znana jest jako miejsce kultu św. Antoniego. Święto odpustowe z pielgrzymkami 1-2 czerwca.

Warto zobaczyć!

  • Zespół klasztorny oo. Bernardynów, a w nim: kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego, murowany w latach 1684-1693 z dwu wieżową fasadą. Do kościoła prowadzą zadaszone schody rozpoczynające się bramą wejściową. Wokół klasztoru rozciąga się park z tzw. "Laskiem św. Antoniego" i cmentarz, gdzie znajdują się murowane kaplice oraz pomnikowe lipy, dęby i klon (tel. 084 681-80-15, www.bernardyni.ofm.pl/klasztor/radecznica), -kaplicę drewnianą "na wodzie" p.w. św. Antoniego, wybudowaną w 1824 roku.

   
         
         

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne