Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Kraśnik - Zwierzyniec
Szczebrzeszyn

"W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie," Tak napisał poeta - Jan Brzechwa. Szczebrzeszyn to zapewne jeden z grodów czerwieńskich, przy szlaku handlowym z Kijowa do Krakowa. Był własnością Dymitra z Goraja, następnie Jana Amora Tarnowskiego i hrabiów Górków. W 1593 r. Szczebrzeszyn wraz z 28 wsiami poddanych i 7 wsiami lennymi przeszedł w ręce Jana Zamoyskiego. W ordynacji był centrum włości, a następnie centrum klucza dóbr. W XVII w. miasto napadli Szwedzi,. Turcy i Tatarzy. W VIII w . Szczebrzeszyn często niszczyły wojny i pożary. W 1811 r. przeniesiono tu Akademię Zamojską. W 1963 r. mieszkańcy wzięli udział w powstaniu styczniowym. Podczas okupacji hitlerowcy wymordowali ludność żydowską (rozstrzelano 4 tys. osób). W Szczebrzeszynie urodził się m.in. Józef Brandt - malarz, Kazimierz Kelles Krauz wybitny działacz PPS, Zygmunt Klukowski lekarz, historyk, autor m.in. "Dziennika z lat okupacji".

Warto zobaczyć!

  • Kościół parafialny p. w. św. Mikołaja z początku XVII w., w stylu renesansu lubelskiego. Wyposażony w renesansowe ołtarze, ciekawą ambonę i obrazy z XVII w. (św. Rodziny, Jezusa nauczającego w świątyni, Matki Bożej z Dzieciątkiem, Św. Jana Kantego), -kościół p.w. św. Katarzyny, z początku XVII w. Trzy nawowy, w stylu renesansu lubelskiego. Najcenniejszy obraz przedstawia Matkę Bożą Bonifraterską. Na przełomie XIX i XX w. znajdował się w posiadaniu wyznawców prawosławia. Obok klasztor pofranciszkański z tego samego okresu, obecnie szpital, -kaplicę pod wezwaniem św. Leonarda (na cmentarzu), neogotycką, jednonawową z dwoma zakrystiami i kryptą, z drewnianym neogotyckim ołtarzem z obrazem św. Leonarda opata oraz neogotycką ambonę,
  • cerkiew unicka pw. Zaśnięcia Matki Boskiej z poł. XVI w.
  • dawną synagogę, obecnie dom kultury. Obiekt w stylu renesansowym przykryty łamanym dachem polskim. We wnętrzu zachowały się żydowskie symbole i fryz arkadowy w formie stiuków,
  • kirkut (przy ul. Cmentarnej) Zachowało się tu ok. 380 macew. Najstarsze, dające się odczytać inskrypcje pochodzą z XVIII w.
  • ratusz z 1830 r., kilkakrotnie przebudowywany
  • młyn wodny wzniesiony przez Ordynację na pocz. XX w.
  • pomnik Chrząszcza.

   
         
   
         

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne