Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Zwierzyniec - Hrebenne
Roztoczański Park Narodowy
Utworzony został w 1974 r. na Roztoczu Środkowym. Granicami parku objęto obszar 8 481,76 ha, z czego 92% zajmują lasy. Najcenniejsze z nich to bór jodłowy i buczyna karpacka. Gatunkami dominującymi w parku jest sosna, jodła i buk. Z pozostałych ok. 30 gatunków drzew najliczniej występują: dąb, olsza, lipa, brzoza, świerk, modrzew, grab, jawor, jesion i klon. Niektóre z nich - np. jodła i buk - mają tu granicę zwartego występowania. Flora Parku jest bogata i różnorodna. Spośród ponad 700 gatunków roślin naczyniowych spotkać można roślinność typowo nizinną jak też gatunki górskie (tojad dzióbaty, żywiec gruczołowaty), północne (zimoziół północny), południowowschodnie (pluskwica europejska, powojnik prosty) oraz atlantyckie (rosiczka pośrednia, widłak torfowy). Występuje 45 gatunków objętych ochroną (czosnek niedźwiedzi i siatkowaty, zawilec wielkokwiatowy, 3 gatunki rosiczek, storczyki wraz z najpiękniejszym - obuwikiem, obok zdjęcie). Równie bogata jest fauna parku. Występują tu wszystkie typowe zwierzęta leśne, a sporadycznie spotyka się łosia i rysia). W 1982 r. utworzono tu ostoję konika polskiego. Spośród występujących ponad 200 gatunków ptaków, 130 gnieździ się regularnie (m. in. orlik krzykliwy, trzmielojad, bocian czarny, dzięcioł białogrzbiety). Bogaty jest również świat gadów i płazów. Lasy Parku do końca II Wojny Światowej przez prawie 400 lat wchodziły w skład Ordynacji Zamojskiej. W 1934 r. utworzono pierwszy rezerwat - "Bukowa Góra".

Dyrekcja: 22-470 Zwierzyniec ul. Plażowa 3 tel. /fax (084) 687-20-66, , 687-22-86 e-mail: roztoczepn@pro.onet.pl www.roztoczanskipn.pl

   
         
   
         
       
         

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne