Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Zwierzyniec - Hrebenne
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Zajmuje wysunięty najdalej na południowy wschód fragment polskiego Roztocza (z najwyższymi po naszej stronie wzniesieniami: Krągły Goraj (388,7 m n.p.m), Długu Goraj (391,5 m n.p.m) oraz Wielki Dział (390,4 m n.p.m)) i niewielką część Kotliny Sandomierskiej. Jest to teren o urozmaiconej rzeźbie z licznymi osobliwościami geologicznymi. Są tu fragmenty skamieniałych drzew oraz wychodnie skałek wapiennych, z których najbardziej okazałe są "Diabelskie Kamienie" pod Dahanami i w rejonie Monasterza oraz grupa głazów koło Nowin Horynieckich, zwana "Świątynią Słońca". Na terenie Parku znajdują się rejony źródliskowe Tanwi, oraz cieków: Rata, Świdnia, Brusienka i Łówcza. Lasy, zajmują 67% powierzchni parku. Są to głównie lasy mieszane z fragmentami buczyny karpackiej. Porasta ona zbocza głębokich jarów i wzniesień. Na terenie parku znajdują się rezerwaty przyrody: krajobrazowy "Sołokija" (7,43 ha), chroniący naturalne skupisko kilkuset jałowców i torfowiskowy "Źródła Tanwi" (186,73 ha), chroniący rozległe torfowisko źródliskowe.

   
         
     
         

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne