Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Zwierzyniec - Hrebenne
Siedliska

Wieś położona w dolinie Prutnika, dopływu Sołokiji. Powstała w pocz. XV w jako Stare Hrebenne. W połowie XV w dzierżawcą wsi był Jacko Dzieduszycki herbu Sas. Ród ten kilka wieków gospodarzył w Siedliskach. Największy rozwój wsi przypada na XIX i XX w. kiedy właścicielami byli Sapiehowie. W XIX w, w Siedliskach była fabryka naczyń fajansowych oraz ośrodek garncarski. Na rzece Prutnik powstała elektrownia wodna, pracująca na potrzeby dworu i folwarku. W 1921 r. wieś liczyła 468 mieszkańców , w tym 242 Ukraińców. W 1939 r. majątek księcia Sapiehy zajęła Armia Czerwona. Na dworze stacjonował do 1941 r. oddział radzieckiej straży granicznej, a następnie oddział niemiecki. W 1944 r. dwór, folwark i szkoła zostały spalone przez UPA. W 1947 r. podczas akcji "Wisła" ludność ukraińska została wysiedlona.

Warto zobaczyć!:

  • murowaną cerkiew grekokatolicka p.w. św. Mikołaja z częściowo zachowanym ikonostasem,
  • obok drewniana dzwonnica z 1831 r.,
  • murowany kościół z 1903 r. (dawna kaplica grobowa),
  • Muzeum skamieniałych drzew (tel. 084 667-46-82),
  • kapliczkę Św. Mikołaja z 1930 r. nad źódłami Prutnika,
  • ścieżkę edukacyjną "Szlakiem skamieniałych drzew" o długości ok. 2 km.,
  • rezerwat "Jalinka" obejmujący naturalne stanowisko lasu grądowego z udziałem jodły.
  • zagrody drewniane wzniesione na przełomie XIX i XX w.

   
 
         

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne