Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Centralny Szlak Rowerowy Roztocza: Hrebenne - Lwów
Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy

Powstał w 1998 r. w celu zachowania, odtworzenia i racjonalnego wykorzystania typowych i unikalnych krajobrazów leśno-stepowych na pograniczu trzech regionów Karpat, Polesia i Podola. Park położony jest na głównym europejskim dziale wodnym, rozdzielającym baseny Morza Bałtyckiego i Czarnego. Rzeźba parku jest urozmaicona. Przeważającą część Parku pokrywają zróżnicowane zbiorowiska leśne. Flora i fauna jest bardzo bogata. Występuje tu wiele roślin rzadkich i chronionych wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy. Park obejmuje 7 078,6 ha, z tego 36 % powierzchni udostępniona jest dla turystyki, rekreacji.

Warto zobaczyć!

  • siedzibę Jaworowskiego Narodowego Parku Przyrodniczego, Iwano-Frankowe 32, ul Zielona 32 i skorzystać z organizowanych przez Park wycieczek pieszych i samochodowych,
  • ścieżkę poznawczą "Lelechiwka" im. I. Franki - ukraińskiego poety, prowadzącą do tzw. "Czarnych Jezior". Długość ścieżki - 4,5 km,
  • ścieżkę poznawczą do groty w Stradczu, gdzie znajduje się pozostałość podziemnego monastyru z XI w. z zachowanymi korytarzami, przed wejściem kapliczka z figurą Matki Bożej,
  • ścieżka poznawczą "Wereszczyca" wzdłuż rzeki Wereszczycy, ukazująca zbiorowiska leśne w dolinie rzeki oraz buczyny na wierzchowinie. Długość trasy - 9 km.

   
         
 
 
         

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne