Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Szlak rowerowy Lublin - Kazimierz Dolny
Dolina Bystrej

Od Nowego Gaju do Wąwolnicy szlak biegnie doliną Bystej. Bystra jest prawym, niewielkim dopływem Wisły. Ma ona długość 33,4 km, a jej średni przepływ przy ujściu wynosi ok. 1,2 m3/s . Bystra bierze początek w Palikijach, przepływa przez park zdrojowy w Nałęczowie, poniżej pijalni wód przyjmując swój największy prawy dopływ – Bochotniczankę. W składzie mineralnym wód w dorzeczu górnej Bystrej, zwłaszcza w okolicach Nałęczowa stwierdza się występowanie zwiększonych ilości żelaza. W dnie doliny, przy prawym zboczu wypływają słynne nałęczowskie źródła Miłość” i „Nadzieja”. Dorzecze Bystrej charakteryzuje się lewostronną asymetrią (przewagą lewych dopływów).Wody Bystrej i jej dopływów odegrały wiodącą rolę w formowaniu rzeźby tego terenu. Na jej zboczach rozwinęła się gęsta sieć wąwozów. Meandrujące w płaskiej dolinie koryto rzeki, strome, 20-30 metrowe zbocze doliny oraz otaczająca roślinność czynią rzekę Bystrą miejscem o niezwykłych walorach krajobrazowych. Ogromnym bogactwem rzeki jest również jej flora i fauna, m.in. duże zróżnicowanie gatunkowe występujących tu ptaków i ryb.

   
         
   
         
       

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne