Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Szlak rowerowy Lublin - Kazimierz Dolny
Kazimierski Park Krajobrazowy

Dla ochrony unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej w 1979 roku utworzono Kazimierski Park Krajobrazowy. Był to pierwszy park krajobrazowy w województwie lubelskim. Park zajmuje powierzchnię 13 667 ha. Największa część parku położona jest w obrębie Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz Małopolskiego Przełomu Wisły. Na obszarze Płaskowyżu tworzący miąższą pokrywę less podlega zjawiskom silnej erozji. Jej przyczyną był rozwój osadnictwa na skutek którego zamieniano obszary leśne pod którymi wykształciły się bardzo żyzne gleby na pola uprawne. Pozbawione przez pewien okres czasu pokrywy roślinnej obszary narażone były na stopniowe spłukiwanie i w efekcie wytworzyła się tu w ciągu kilku tysięcy lat mozaika unikalnych i niezwykle pięknych form rzeźby:

  • suchych dolin,
  • wąwozów,
  • wądołów.

Ich ochrona jest podstawowym celem działalności parku. Malownicze jary, wąwozy i głębocznice tworzą sieć zaliczaną do najgęstszych w Europie. W okolicach Bochotnicy przypada ponad 10 km wąwozów na 1 km2 powierzchni. Elementem krajobrazu niewątpliwie wpływającym na jego piękno i nadającym mu niepowtarzalność są strome, kilkudziesięciometrowej wysokości zbocza dolin rzek, przede wszystkim tworzącej przełom Wisły i Bystrej. Na południu Płaskowyż Nałęczowski przylega do bardziej monotonnej Równiny Bełżyckiej, która charakterystyczną bardzo stromą krawędzią odpada ku Kotlinie Chodelskiej – płaskiej, słabo zróżnicowanej pod względem hipsometrii równinie akumulacyjnej. Kazimierski Park Krajobrazowy obejmuje też leżący na lewym brzegu Wisły fragment Równiny Radomskiej. Walorom kulturowym i krajobrazowym parku nie ustępują walory przyrodnicze. Występuje tu bogactwo gatunkowe flory oraz fauny. Zadaniem Kazimierskiego Parku Krajobrazowego jest kompleksowa ochrona krajobrazu, więc oprócz walorów przyrodniczych także jego walorów kulturowych i architektonicznych.

   
         
   
         

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne