Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Szlak rowerowy Kazimierz Dolny - Kraśnik
Kazimierz Dolny
Pięknie położone miasteczko, w przełomowym odcinku doliny Wisły i na wzniesieniach Płaskowyżu Nałęczowskiego. Już we wczesnym średniowieczu istniała tu osada – Wietrzna Góra. W XII w. był wzmiankowany jako wieś Skowieszyn. W 1181 r. książę Kazimierz Sprawiedliwy nadał ją wraz z przyległymi wioskami siostrom norbertankom z krakowskiego Zwierzyńca. Prawdopodobnie to one, na cześć Kazimierza Sprawiedliwego, zmieniły nazwę miejscowości na obecną (w dokumencie z 1249 r. pojawiła się ona po raz pierwszy). Z tych czasów pochodzi baszta, stanowiąca prawdopodobnie pozostałość dawnego zamku. W połowie XIV w. Kazimierz Wielki wystawił murowany zamek i nadał osadzie prawa miejskie. Istnieje legenda o związku króla z piękną Żydówką Esterką, dla której miał on rzekomo zbudować zamek w pobliskiej Bochotnicy, połączony lochami z kazimierską twierdzą. Największy rozkwit miasta nastąpił w XVI i XVII w. Miasto rozwijało się wtedy głównie dzięki dogodnemu położeniu nad Wisłą, która stanowiła ówczesny szlak handlowy. Osada stała się znanym nadwiślańskim portem oraz ośrodkiem handlu zbożem, drzewem, winem i wołami. Dzięki temu mieszkańcy Kazimierza wzbogacili się, czego świadectwem są zachowane spichlerze zbożowe zlokalizowane wzdłuż Wisły i okazałe kamienice bogatych rodów kupieckich. Już wtedy miasto posiadało 3 kościoły i zajmowało drugie miejsce pod względem wielkości w województwie lubelskim. Potop szwedzki spowodował upadek Kazimierza. W 1866 r. miasto strawił pożar, a w 1869 r. straciło ono prawa miejskie. Po I wojnie światowej Kazimierz, dzięki wyjątkowemu połączeniu walorów przyrodniczych i architektonicznych, stał się Mekką artystów, zwłaszcza malarzy. W 1927 r. odzyskał prawa miejskie. II wojna światowa spowodowała zniknięcie stąd ludności żydowskiej, która zamieszkiwała miasto od średniowiecza. Do czasów dzisiejszych po Żydach przetrwała synagoga z XVIII w., jatki koszerne i kirkut. W II połowie XX w. Kazimierz stał się znaną miejscowością artystyczną i turystyczną. Jest to ulubione miejsce malarzy, literatów i architektów, czego wyrazem jest częste umieszczanie go w dziełach malarskich i literackich. Odbywają się tu znane imprezy kulturalne: Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Festiwal Artystyczny i Filmowy "Lato Filmów" oraz letnie koncerty muzyki organowej i kameralnej w kościele farnym. Jest to jedno z najpiękniejszych polskich miast. Jako zespół krajobrazowo-architektoniczny jest to zabytek najwyższej klasy.

Warto zobaczyć:

 • Gotycko-renesansowy kościół farny zbudowany pierwotnie w połowie XV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego. Z gotyckiego założenia zachował się główny zrąb murów. W 1561 r. strawił go pożar. W latach 1586-89 został przebudowany. Kolejna przebudowa, w latach 1610-13 przez architekta Jakuba Balina, nadała mu styl renesansu lubelskiego. Podniesiono wtedy nawę, powstały sklepienia kolebkowe i lunety, wprowadzono dekorację architektoniczną, charakterystyczną dla epoki renesansu. Zachodni szczyt ozdobiono sterczynami, gzymsami i pilastrami, a wschodni - dekoracją wstęgowo-okuciową. Wewnątrz świątyni wprowadzono podziały pilastrami i belkowanie. Zachowało się gotyckie, renesansowe i manierystyczne wyposażenie, barokowe kaplice (Wazów, Borkowskich i Górskich) i nagrobki oraz bardzo ciekawe ze względu na wygląd i wartość muzyczną organy z 1620 r., które w XVII w. były największymi w Polsce.
 • Baszta pochodząca prawdopodobnie z XIII w. jest najstarszym zabytkiem miasta. Służyła jako strażnica celna. Pełniła też rolę latarni rzecznej (nocami, na jej szczycie rozpalano ogień, który z daleka widoczny był kierunkowskazem dla płynących po Wiśle statków).
 • Gotycko-renesansowy zamek zbudowany w połowie XIV w., prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego. Został on rozbudowany w XVI w. i przebudowany w XVII w. przez królewskich architektów Santi Gucciego i Piotra Likiela. Był dwukrotnie zniszczony przez Szwedów.
 • Renesansowy układ urbanistyczny miasta
 • Zabytkowe kamienice z XVII i XVIII w.: Kamienica Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów z pięknymi rzeźbionymi attykami; Kamienica Celejowska posiadająca manierystyczną attykę (obecnie mieści się tu Muzeum Kazimierza Dolnego); Kamienica Gdańska z późnobarokową fasadą; Kamienica Górskich i Kamienica Biała.
 • Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztor Reformatów ufundowany przez Mikołaja Przybyłę w latach 1680-90, przebudowany w latach 1762-71 na styl barokowy. Do kościoła prowadzą kryte schody z XVIII w.
 • Dawny szpital z XVII w. z bogato ukształtowanym szczytem fasady.
 • Kościół św. Anny zbudowany w latach 1649-70 w stylu manierystycznym.
 • Spichlerze z XVI – XVII w. Jeden z nich to Spichlerz Ulanowskich zbudowany w I połowie XVII w. (obecnie Muzeum Przyrodnicze).
 • Synagoga z II połowy XVIII w., zniszczona w czasie II wojny światowej, później odbudowana.
 • Góra Trzech Krzyży, punkt widokowy na miasto i okolice, z krzyżami z okresu wojen szwedzkich i zarazy morowej.
 • Muzeum Sztuki Złotniczej, Kuncewiczówka, liczne galerie sztuki

     
     
     
     
     

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne