Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Szlak rowerowy Kazimierz Dolny - Kraśnik
Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu
Prawy dopływ Wisły, o długości 43 km. W wodach Wyżnicy występują: płoć, lin, karaś i szczupak. W czasie okupacji, przy regulacji rzeki, pracowali więźniowie z obozów pracy w Józefowie.

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

Utworzony w 1990 r. na powierzchni 292,7 km2. Jest to obszar atrakcyjny krajobrazowo, ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin, np. w wąwozach można spotkać m.in. storczyka obuwika. Ciekawe pod względem florystycznym są torfowiska w dolinie Wyżnicy – rośnie tu np. pełnika europejskiego. W lasach występują m.in. buk i jodła. Bogata jest tu też fauna.

       
         
         

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne