Szukaj
 
  Strona główna  
 
 
  Centralny Szlak Rowerowy Roztocza  
 
 
  Kazimierz Dolny - Kraśnik  
 
 
  Lublin - Kazimierz Dolny  
 
 
  Lublin - Wola Uhruska  
 
 
  Nadbużański Szlak Rowerowy  
 
 
  Lokalne Szlaki Rowerowe  
 
 
  Ślady GPS  
 
Szlak rowerowy Kazimierz Dolny - Kraśnik
Kraśnik
Miasto powiatowe położone nad Wyżnicą, na Wzniesieniach Urzędowskich. Kraśnik powstał w XIII w. przy szlaku handlowym, z Włodzimierza i Kijowa na Śląsk. W 1377 r., król Ludwik Węgierski nadał mu prawa magdeburskie przekazując miasto możnowładcom – Iwanowi i Dymitrowi Gorajskim. W 1405 r. przeszedł w ręce Tęczyńskich jako posag Anny, córki Dymitra. Miasto przeżywało wtedy największy rozkwit. W 1465 r., w miejscu wcześniejszych wałów, powstały ceglano-kamienne mury obronne z bramami: Lubelską i Sandomierską. W 1468 r. Tęczyńscy ufundowali klasztor, do którego sprowadzili kanoników regularnych. W XVI w. powstał tu szpital dla ubogich. W 1564 r., po śmierci Jana z Tęczyńskich, właścicielami miasta zostali Olelkiewicze-Słuccy, a w 1593 r. Radziwiłłowie. W 1604 r. Kraśnik został przejęty przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego i włączony do Ordynacji Zamoyskich, w której pozostawał do 1866 r. Najazd Kozaków w 1648 r. i „potop” szwedzki w 1657 r. spowodowały upadek miasta. W XVIII i XIX w. było ono czterokrotnie niszczone przez pożary. W 1878 r. Kraśnik stracił prawa miejskie. W 1915 r. miasto ucierpiało podczas ciężkich walk toczonych między Austriakami a Rosjanami. Ponowny rozwój nastąpił po 1914 r., gdy zbudowano linię kolejową Lublin – Rozwadów. W 1918 r. Kraśnik odzyskał prawa miejskie. W czasie okupacji był to silny ośrodek ruchu oporu. Kraśnik słynie z Fabryki Łożysk Tocznych, która jest największym polskim producentem łożysk tocznych i ich elementów, a okolice miasta znane są z wyrobu ręcznie formowanej cegły i licznych upraw malin. Miasto liczy 38 tys. mieszkańców.

Warto zobaczyć:

  • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Augustyna z XV w. (gotycki z elementami renesansowymi) i barokowy klasztor Kanoników Regularnych z elementami gotycko-renesansowymi. Na wyposażeniu znajdują się późnorenesansowy ołtarz główny i boczny, ołtarze barokowe i rokokowe, bogato dekorowane stalle, obrazy z XVII i XVIII w. Są też renesansowe nagrobki Tęczńskich, Kośli.
  • Barokowy kościół szpitalny Św. Ducha z XVIII w. z wyposażeniem głównie rokokowym
  • Dawny, późnobarokowy szpital
  • Zamczysko (miejsce po zamku Zamoyskich z XVII w.) z zachowanymi zarysami fos
  • Dwie bożnice z XVII w., w późniejszym okresie przebudowane

     
     
     
     

www.turystyka.lubelskie.pl Design by: Sens Studio Wizualne